top of page

Nejčastější otázky

Níže najdete odpovědi na nejčastější dotazy ohledně vlastností a použití našich výztužných vláken.

 • Co jsou hlavní výhody použití vláken FORTA-FERRO?
  Technologie kroucených svazků FORTA-FERRO zajišťuje, že dostáváte vlákno s nejlepší dostupnou rozmíchatelností. Umožňuje snadné rozmíchání téměř ve všech provedeních betonových směsí. FORTA-FERRO je široce uznávaná alternativa ocelové výztuže. Používá se k nahrazení oceli ve všech aplikacích, od prefabrikovaných prvků, po desky na povrch a vše mezi tím. Použití FORTA-FERRO je velmi ekonomické, a to jak z hlediska počátečních nákladů, tak z hlediska snížení času a nákladů na pracovní sílu. Dávkování lze snižovat i zvyšovat pro konkrétní účely v závislosti na potřebách zákazníka a očekávaném výsledku. FORTA-FERRO se dodává v sáčcích připravených k míchání, které se jednoduše vhazují do systému míchání betonu a míchají se po dobu pěti minut. Zkrátka, FORTA-FERRO je „silné jako ocel“ a dvakrát tak snadno použitelné!
 • Co jsou makro-syntetická vlákna a jak se vzájemně liší?
  Makro syntetická vlákna jsou nejnovějším pokrokem v technologii vláken a existují již více než 10 let. Tvar a uspořádání FORTA-FERRO umožňuje do betonu zavést mnohem větší množství vláken mnohem delší délky. Různí výrobci produkují makro-syntetická vlákna mnoha různých tvarů, velikostí a uspořádání. Tyto různé kombinace se následně liší účinkem a uživatelskou přívětivostí. V souladu s postupy první generace syntetických vláken by měla být maximalizována délka a množství makro syntetických vláken. Pro dosažení nejlepších výsledků společnost FORTA doporučuje délku vlákna okolo 55mm a dávkování 1,8-4,5 kg/m3 betonu.
 • Jaké jsou výhody nahrazení ocelové výztuže vlákny?
  Tradiční ocelová výztuž nebo kari sítě mají v betonových deskách ve skutečnosti pouze jeden účel: držet popraskaný beton pohromadě. Ocel se má obvykle umístit do středu profilu desky, ale málokdy je umístěna správně. FORTA-FERRO je trojrozměrná výztuž, zvyšuje odolnost proti nárazu, odolnost proti mrazu a tání a celkovou houževnatost betonu. Ve chvíli, kdy dojde k prasknutí vlákna okamžitě pracují na tom, aby se z mikrotrhliny nestala makrotrhlina. Toto vlákno je nekorozivní, nevodivé, bezpečné a snadno použitelné, a jeho použítí je rychlejší. Jednoduše vložte vlákno do míchače a míchejte po dobu pěti minut.
 • Pomohou spáry a prořezy omezit trhliny a kroucení betonové desky?
  Spáry a prořezy jsou jednoduše předem určené trhliny, které se používají ke zmírnění napětí ze smršťování a kroucení. Okraje každé spáry se ale pravděpodobně stále budou kroutit nahoru a dovnitř. Konstantní provoz zařízení pro manipulaci s materiálem přes tyto spáry povede k další destrukci betonu, což bude mít za následek nákladné opravy povrchu a zařízení a nakonec i k výrobním ztrátám.
 • Mohou syntetická vlákna nahradit tenké kari sítě?
  Syntetická vlákna se v USA používají k nahrazení tenkých kari sítí již více než 32 let. Je důležité použít fibrilované „síťovité“ vlákno, které je dostatečně zdeformované, aby vytvořilo kotevní body v betonu a drželo popraskaný beton pohromadě. Materiály použité k výrobě vlákna by neměly absorbovat vodu nebo být negativně ovlivněny vysoce zásaditým prostředím betonu. Pro dosažení nejlepších výsledků by vlákno mělo obsahovat polypropylen a měla by být použita maximální délka a množství vlákna. FORTA doporučuje minimální délku vlákna 38mm a dávkování 1kg/m3.
 • Jak můžeme omezit smršťovací trhliny v plastickém stavu?
  K smršťovacím trhlinám dochází, když povrch betonu vyschne rychleji, než beton dokáže ztuhnout. Trhliny lze omezit přidáním vláken ke snížení rychlé ztráty vlhkosti na povrchu betonu. V minulosti se k tomuto účelu používala přirodní vlákna jako tráva, sláma nebo zvířecí chlupy. Pokrok v technologii umožnil použití syntetických vláken v betonu k omezení smršťovacích trhlin v mnohem větším měřítku. FORTA je průkopníkem technologie syntetických vláken a má více než 32 let inovací a úspěchů ve výrobě vláken, která omezují smršťovací trhliny.
 • Jaké vlastnosti jsou důležité při výběru vlákna?
  Vlastnosti syntetického vlákna lze rozdělit do čtyř kategorií: tvar vlákna, chemické složení, doporučené dávkování a optimální délka. Různé kombinace těchto charakteristik následně ovlivňují účinnost vlakna. Sortiment společnosti FORTA zahrnuje monofilamentní, fibrilovaná i makro-syntetická vlákna pro nejrůznější typy použití, od jednoduchých až po ty nejnáročnější aplikace.
bottom of page